Välkommen till Hjälteföreningen!

Vår verksamhet består framförallt i att bedriva och sprida den unika Hjälteträningen, vilket är träning med och för personer med funktionsvariation.

På Hjälteträningen är det personer med funktionsvariation som är instruktörer och som står i fokus!

Vår verksamhet innefattar även att hålla det årliga Hjälteloppet, ett hinderbanelopp för personer med funktionsvariation.

Anmälan för Hjälteveckan hittar du här!

Hjältehelgen

Vårt årliga hinderbanelopp har en egen hemsida.

Samarbeten

Vi söker alltid samarbeten.
Läs mer om det

l

Bli en hjälte

Gå med!
Blir medlem och träna med oss

u

Frågor & svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Nyheter

Om Hjälteföreningen

Hjälteföreningens verksamhet består framförallt i att bedriva och sprida den unika Hjälteträningen vilket är träning med och för personer med funktionsvariation.

På Hjälteträningen är det personer med funktionsvariation som är instruktörer och som står i fokus.

Att nå denna målgrupp är milt uttryckt ett enormt samhällsbehov och genom Hjälteträningen skapar vi en mötesplats för denna målgrupp och förutsättningarna för ett ökat socialt kapital.

Alla kan bli en hjälte, bara en får möjligheten att visa att en kan.

w

Hälsa och ledarskap

Föreningens syfte är att för personer med funktionsvariation främja hälsa och det egna ledarskapet. Detta genom att ge människor med funktionsvariation möjlighet att träna och leda träning.

Ökad kunskap

Föreningen ska också sprida och öka kunskap om hälsofrämjande aktiviteter och samverka med andra aktörer med samma eller liknande syften.

Förebilder

Föreningen ska främja förebilder och bryta normer bland personer med funktionsvariation.

s

Mot diskriminering

Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund.

Hjälteföreningens styrelse

Det är vi som är styrelsen i Hjälteföreningen och du kan kontakta oss på

Kjell Thelberg

ordförande

Kjell Thelberg

ordförande

Cecilia Brönemyr

vice ordförande

Pierre Blanksvärd

Pierre Blanksvärd

kassör

Emma Söderlind

ledamot

John Gröntvedt

ledamot

Fredrik Solbakken

ledamot

Gunnel Bingebo

ledamot

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar så kan du alltid kontakta oss via formuläret nedan.

Personlig information (*)