Årsmöte

Skrivet den 6 mars, 2023

Hjälteföreningens medlemmar kallas till årsmöte. Alla som har betalat sin medlemsavgift för 2023 har rätt att delta och rösta. För att så många som möjligt ska kunna delta genomförs årsmötet både fysiskt och digitalt.

Dag: Söndag 26 mars
Tid: Klockan 13.00
Plats: Idrottens Hus, Kungsgatan 89 eller via Teams
Anmälan: För att veta hur många som kommer till Idrottens Hus eller kommer att delta digital vill vi att du senast torsdag 23 mars anmäler dig till hjalteforeningen@gmail.com. Viktigt för oss att veta hur mycket fika vi ska fixa och till vilka vi ska skicka en möteslänk.
Årsmöteshandlingar:
Förenklat årsbokslut
Årsmöteshandlingar 2023
Förslag verksamhetsplan Hjälteföreningen 2023
Förslag budget 2023