Samverkansöverenskommelsen förlängs

Skrivet den 3 februari, 2024

Vår samverkansöverenskommelse med Individ- och familjenämnden i Umeå förlängs till 2026-01-01

Du kan läsa hela underlaget här