Kallelse till Hjälteföreningens årsmöte 2024

Skrivet den 21 mars, 2024

Hjälteföreningens medlemmar kallas till årsmöte.
Alla som har betalat sin medlemsavgift för 2023 har rätt att delta och rösta. För att så många som möjligt ska kunna delta genomförs årsmötet både fysiskt och digitalt.

Dag: Onsdag 10 april
Tid: klockan 18.30
Plats: Idrottens Hus, Kungsgatan 89. Samt via Teams om man inte kan delta på plats.
Anmälan:
För att veta hur många som kommer till Idrottens Hus eller kommer att delta digital vill vi att du senast Måndag 8 april anmäler dig till hjalteforeningen@gmail.com.
Viktigt för oss att veta vad som behöver förberedas och till vilka vi ska skicka en möteslänk.
Årsmöteshandlingar:
Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse m.m. kommer att finnas på vår hemsida en vecka före årsmötet. Det kommer även finnas dagordning med bildstöd tillgängligt
Motioner:
Senaste 2 veckor innan mötet

Kallelse som PDF

Möteshandlingarna hittar du här