Välkommen till Hjälteföreningen!

Vår verksamhet består framförallt i att bedriva och sprida den unika Hjälteträningen, vilket är träning med och för personer med funktionsvariation.

På Hjälteträningen är det personer med funktionsvariation som är instruktörer och som står i fokus!

Med oss tränar alla; brukare, personal och medföljare. Vi gör detta tillsammans, som en grupp.

KOM IHÅG att anmäla er till passen i Göteborg och Umeå! Detta för att underlätta för våra instruktörer och för planeringen.
Anmälan till alla passen sker via SportAdmin

Göteborg

Måndagar kl 17.45-19.00

Samling:
Växthuset, Valthornsgatan 27 Frölunda

Skellefteå

Torsdagar kl 18.45-20.00

Samling:
Friskvårdskompaniet, Södra Järnvägsgatan 55

Umeå

Måndagar 17.45-19.45
Plats: Mariebergsskolans gympahall

Torsdagar 13.20-14.45
Plats: Lundabron vid Grisbacka sidan

Hjältehelgen

Vårt årliga hinderbanelopp har en egen hemsida.

Samarbeten

Vi söker alltid samarbeten.
Läs mer om det

l

Bli en hjälte

Gå med!
Blir medlem och träna med oss

u

Frågor & svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Nyheter

Om Hjälteföreningen

Hjälteföreningens verksamhet består framförallt i att bedriva och sprida den unika Hjälteträningen vilket är träning med och för personer med funktionsvariation.

På Hjälteträningen är det personer med funktionsvariation som är instruktörer och som står i fokus.

Att nå denna målgrupp är milt uttryckt ett enormt samhällsbehov och genom Hjälteträningen skapar vi en mötesplats för denna målgrupp och förutsättningarna för ett ökat socialt kapital.

Alla kan bli en hjälte, bara en får möjligheten att visa att en kan.

w

Hälsa och ledarskap

Föreningens syfte är att för personer med funktionsvariation främja hälsa och det egna ledarskapet. Detta genom att ge människor med funktionsvariation möjlighet att träna och leda träning.

Ökad kunskap

Föreningen ska också sprida och öka kunskap om hälsofrämjande aktiviteter och samverka med andra aktörer med samma eller liknande syften.

Förebilder

Föreningen ska främja förebilder och bryta normer bland personer med funktionsvariation.

s

Mot diskriminering

Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund.

Hjälteföreningens styrelse

Det är vi som är styrelsen i Hjälteföreningen och du kan kontakta oss på styrelsen@hjalteforeningen.se

Kerstin Sjöström

Kerstin Sjöström

ordförande

Cecilia Brönemyr

vice ordförande

Pierre Blanksvärd

kassör

Emma Söderlind

ledamot

John Gröntvedt

ledamot

Gunnel Bingbo

ledamot

Sara Magnusson

Sara Roskam

suppleant

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar så kan du alltid kontakta oss via formuläret nedan.

Personlig information (*)